• GRAM ALTIN
  299,55
  % 0,88
 • AMERIKAN DOLARI
  5,9448
  % 0,12
 • € EURO
  6,5556
  % -0,19
 • £ POUND
  7,7754
  % -0,27
 • ÇIN YUANI
  0,8552
  % -0,07
 • РУБ RUBLE
  0,0958
  % -0,09
 • BITCOIN
  49549,249
  % -1,35
 • BIST 100
  122.141,7500
  % -0,33

Merkezi İdare Bütçe Yasası ve Kesin Hesap Kanunları RG’de yayımlandı.

Merkezi İdare Bütçe Yasası ve Kesin Hesap Kanunları RG’de yayımlandı.

ANKARA, 31 Aralık – Yeni seneye ait merkezi idare bütçe yasayı ve kesin hesap kanununları Resmi Gazete’nin 31 Aralık tarihli mükerrer rakamında yayımlandı.

Kanuna göre, kamu malî yönetimi ve hakimiyet yasasına ekli; I- rakamlı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu yönetlerine 1.08 trilyon TL, II- rakamlı cetvelde yer alan özel bütçeli yönetlere 82.4 milyar TL, III- rakamlı cetvelde yer alan tertip edici ve sorgulayıcı müesseselere 7.6 milyar TL tahsisat verildi.

Yasa kapsamında, 5018 rakamlı Yasaya ekli; I- rakamlı cetvelde yer alan genel bütçenin kazançları 941.9 milyar TL, II- rakamlı cetvelde yer alan özel bütçeli yönetlerin kazançları 12.4 milyar TL’si öz kazanç 71.1 milyar TL Hazine takviyeyi olmak üzere toplam 83.6 milyar TL, III- rakamlı cetvelde yer alan tertip edici ve sorgulayıcı müesseselerin kazançları 7.4 milyar TL, 88.3 milyon TL’si öz kazanç, 135.3 milyon TL’si Hazine takviyeyi olmak üzere toplam 7.6 milyar TL olarak tahmin ediliyor. 5018 rakamlı yasaya ekli II- rakamlı cetvelde yer alan özel bütçeli yönetlerin net finansmanı 138.3 milyon TL olarak öngörülüyor.

Kanuna göre, 2020 senesinde, kamu finansmanı ve borç idaresinin tertip edilmesi hakkında yasaya göre sağlanacak; garantili imkân ve dış borcun ikraz limiti ve aynı yasanın 8/A maddesi çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanacak borç üstlenim vaadi 4.5 milyar doları aşamayacak.

Kamu yönetleri başlangıç tahsisatlarının %3’üne kadar ikrazen özel nizam Devlet iç borçlanma bonoyu ihraç edilebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı ikrazen ihraç edilecek özel nizam Devlet iç borçlanma tahvillerinin kamu anaparalı bankalar ile kamu müessese ve kuruluşları arasındaki dağılımını, bonoların vade, faiz ve öteki koşullarını tanımlamaya yetkili olacak.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda, özellikle de eş ülkelere mukayeseyle, en eforlu olduğu alanların biri olan bütçe balansı, 2016’da yaşanan darbe teşebbüsünün tesirlerini eksiltmek için alınan tedbirlerle bozulmaya başladı.

Bunun yanı başta Kuzey Irak ve Suriye olmak üzere jeopolitik büyümeler sebebiyle güvenlik tüketmelerindeki çoğalış da bu tesiri tetikledi.

Bütçe açığı 2018 senesinde %52 çoğalışla 72.6 milyar TL olmuştu. Bu yıl 125 milyar TL 2020’de 138.9 milyar TL bütçe açığı öngörülüyor.

Resmi Gazete’nin 31 Aralık tarihli ikinci mükerrer rakamında yer alan 2018 seneyi merkezi idare kesin hesap yasasına göre ise, 2018 seneyi merkezi idare net bütçe gideri 830.8 milyar TL, aynı sene merkezi idare net bütçe kazancı 757.9 milyar TL, merkezi idare net bütçe gider aşırısı 72.8 milyar TL olarak kaydolundu.

Kanunda; devlet borçlarına ait cetvellerde gösterildiği üzere 2018 seneyi sonu haysiyetiyle; 586.1 milyar TL kısa, orta ve uzun vadeli devlet iç borcu, 479.1 milyar TL devlet dış borcu, 97.2 TL Hazine garantili borç bulunduğu belirtildi.